HJEM
OM CAPTA
CONSULTING
INVESTERINGER
KONTAKT OSS


Capta Invest er et venture og investeringsselskap som i partnerskap med andre kompetanse og kapitalmiljøer utvikler og bidrar til å kapitalisere selskaper gjennom hele livssyklusen:

Capta Invest har fire fokusområder:

- Miljø og cleantech
- IKT og mobile tjenester
- Kompetanseutvikling og utdanning
- Eiendomsutvikling

  • Vi identifiserer utviklingsbehov i samarbeid med grunder og eiere
  • Vi setter sammen profesjonelle styrer, ledelse og nøkkelpersoner for ulike faser
  • Vi tilfører kapital  i samarbeid med andre kapitalmiljøer
  • Vi tilfører forståelse for markeder og konkurrentbilde og kan utvikle nye forretningsmodeller, samt søke etter M&A muligheter og bidra i konsolideringsløp
  • Vi har nettverks- og tilgang til infrastruktur over hele Europa, i Nord Amerika og Asia
  • Vi vil sette sammen et Ventureteam for å coache utvalgte porteføljeselskap

"Den beste måten å forutse fremtiden på, er å forme den."

- Alan Kay, Apple Computer

 

 
Copyright 2009 - Capta Invest